Porady

DOMKI BEZ POZWOLENIA

Ustawa o Prawie Budowlanym z dnia 7 lipca 1994r., po nowelizacji 11 maja 2015r. określa, jakiego typu domki można postawić bez pozwolenia, na tzw. zgłoszenie. Poniżej przedstawimy po krótce interpretację w/w ustawy.
Od 11 maja 2015 roku złagodzeniu uległo wiele zapisów dotyczących budowy domków wypoczynkowych, rekreacyjnych, ogrodowych, budynków gospodarczych, garaży oraz altan, dając możliwość wybudowania ich bez pozwolenia budowlanego, zwiększając ich maksymalną powierzchnię zabudowy z 25m2 do 35m2. Przez powierzchnię zabudowy rozumiemy powierzchnię działki zajętą przez wykończony budynek, liczoną po obrysie ścian zewnętrznych. Do takiej powierzchni nie są wliczane tarasy, dodatkowe zadaszenia, schody zewnętrzne oraz podjazdy. Ustawa ta mówi, że domki powinny być parterowe, nie wyklucza jednak wykonania nad nimi poddaszy użytkowych. Jeśli chodzi o domki letniskowe, to na każde 500m2 działki można postawić maksymalnie jedną taką konstrukcje. Natomiast, jeśli chodzi o budynki gospodarcze, altany oraz garaże, to ich ilość na 500m2 nie może przekraczać dwóch sztuk. Jeśli domek ma być przeznaczony pod budynek handlowy lub usługowy, wtedy na 1000m2 powierzchni działki możemy postawić tylko jedną sztukę. Doprecyzowano także wymogi dotyczące postawienia wiat. Mogą one zajmować maksymalnie 50m2 powierzchni. Liczba wiat nie może przekraczać dwóch sztuk na każde 1000m2 powierzchni działki. Wymogi dotyczą nie tylko powierzchni, jaką maksymalnie domki mogą zajmować, ale również wysokości domku w szczycie. Domki parterowe w najwyższej części kalenicy mogą posiadać maksymalnie 4m przy płaskich dachach i 5m przy dachach skośnych.

Należy pamiętać, że za ostateczną interpretację zapisów ustawy odpowiada zawsze urząd właściwy do lokalizacji działki, na której ma być budowana konstrukcja. Ponadto w przypadku budowy konstrukcji na ROD (Rodzinnych Ogródkach Działkowych) właściwa interpretacja należy również do zarządu ROD. W trakcie podejmowania decyzji o budowie konstrukcji należy się bezwarunkowo skontaktować z odpowiednim organem. Poniższe opracowanie bazuje na oryginalnym tekście ustawy i ma charakter tylko informacyjny. Ze względu na to, że interpretacje ustaw różnią się w urzędach, każda budowa musi być traktowana indywidualnie. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za złe stosowanie przepisów prawa budowlanego wynikające ze złej interpretacji poniższego artykułu.

Wymagane formalności dotyczące domków, budynków gospodarczych i altan.
Budowa każdej wymienionej wcześniej konstrukcji na działce prywatnej wymaga zgłoszenia do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta. Takiego zgłoszenia należy dokonać minimalnie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych. Starosta lub Prezydent Miasta ma 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu do budowy, jeżeli tego nie zrobi udzielana jest tzw. milcząca zgoda i po upłynięciu tego terminu możemy rozpocząć budowę. Od momentu wyrażenia zgody, na rozpoczęcie budowy mamy dwa lata. Po upływie tego czasu, jeżeli budowa nie została rozpoczęta należy ponownie wykonać zgłoszenie. Do wypełnienia formularza należy przygotować informacje o: 1. Rodzaju, zakresie i sposobie wykonania prac przewidzianych do realizacji robót budowlanych. 2. Termin rozpoczęcia prac budowlanych. 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. 4. W zależności od potrzeb: szkice lub rysunki dotyczące inwestycji, które nie muszą być przygotowane przez osobę z uprawnieniami. W przypadku budowy konstrukcji na Rodzinnych Ogrodach Działkowych, budowy nie musimy zgłaszać do urzędów, ale zgłaszamy ją do Zarządu ROD.

Scroll to Top